http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.PKS_Kielce_2018gk-is-115.JPGlink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.zalew_Kielce_2018gk-is-115.jpglink

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu
zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu
w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w grudniu 2018 r. Wykaz...

Komunikat Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
w sprawie wydania Suplementu 2018 do XI wydania Farmakopei Polskiej. 
Czytaj komunikat...   Dz. Urzędowy 2018...

Zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Zobacz zestawienie...

Zmianakategorii dostępnosci preparatu Loxon 5% z Rp na OTC. Czytaj decyzję...

Decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 1/D/2018 z dnia 05.02.2018, ucuchylającą decyzję nr 5/WS/2017 z dnia 10.05.2017 r. w sprawie produktu leczniczego Rovamycine. Treść decyzji...

Decyzja nr 2/D/2018 dopuszczającą ponownie do obrotu dwie serie produktu leczniczego Afobam 0,25 mg.
Treść decyzji...

Zgodnie z ustaleniami Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przekazuje kopię decyzji Prezesa Urzędu o numerze UR/ZD/1418/17 z dnia 30.08.2017 r. dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Aleric Deslo Active (Desloratadinum) roztwór doustny, 0,5 mg/ml, nr pozwolenia 20561. którego podmiotem odpowiedzialnym jest US Pharmacia Sp. z o.o.
Więcej informacji...

Zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji w sprawie skrócenia terminu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wydane w lipcu i sierpniu 2016 r.
Zestawienie skróceń - lipiec, sierpień 2016

Zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji w sprawie skrócenia terminu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wydane w czerwcu 2016 r.
Zestawienie skróceń - czerwiec 2016

Zestawienie produktów leczniczych, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji w sprawie skrócenia terminu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wydane w kwietniu i maju 2016 r.
Zestawienie skróceń - kwiecień, maj 2016

W nawiązaniu do informacji publikowanej na naszej stronie internetowej w dniu 27 stycznia 2016r. dotyczącej produktu leczniczego Tribux przypominamy o zmianach, które będą obowiązywały od dnia 15 marca 2016r.
Pismo URPL

Czytaj pismo...

Poniżej wyjaśnienie sytuacji związanej ze zmianą kategorii dostępności produktu leczniczego Tribux, z kategorii Rx na kategorię OTC.
Na mocy decyzji i zawiadomień ze strony Urzędu Rejestracji wspomniana zmiana wchodzi w życie z dniem 15.03.2016r.
Jednakże Produkt Tribux 100 mg, opakowania 20,30 i 60 tabl. do dnia wejścia w życie wspomnianej decyzji (zmiany kategorii dostępności) tj. 15.03.2016r., będzie nadal wytwarzany i wprowadzany do obrotu, zaś po tej dacie będzie mógł pozostawać w obrocie do daty upływu terminu ważności. 
Z kolei produkt leczniczy Tribux BIO, 100 mg, opakowanie 10tabl, (jako kategoria OTC) będzie mógł trafić na rynek po dniu 15.03.2016.
Tribux zmiana 1  
Tribux zmiana 2

Przypomnienie o ryzyku zagrożenia życia w razie przypadkowej ekspozycji na fentanyl przezskórny (plastry). Czytaj...

Czytaj komunikat...

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne: świadomość zróżnicowanego ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych pomiędzy produktami oraz znaczenia indywidualnych czynników ryzyka i zwrócenie uwagi na objawy podmiotowe i przedmiotowe powikłań zakrzepowo-zatorowych.
Czytaj komunikat...

Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji o skróceniu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Oxodil

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji z dnia 11 lipca 2013 roku w związku z decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego zakazującymi wprowadzania do obrotu roztworów infuzyjnych zawierających hydroksyetyloskrobię
Produkty lecznicze w PL zawierające HES

Informacja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobó Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 2 maja 2013r. w sprawie rekomendacji Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii dotyczącej zawieszenia w obrocie produktów leczniczych zawierających tetrazepam.
Przeczytaj komunikat