http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.PKS_Kielce_2018gk-is-115.JPGlink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.zalew_Kielce_2018gk-is-115.jpglink

W związku z zaangażowaniem Krajowej Organizacji Weryfikacji Autentyczności Leków, 
której Naczelna Izba Aptekarska jest członkiem, w prace nad wdrożeniem w Polsce Dyrektywy fałszywkowej,
w zakresie zabezpieczenia europejskiego łańcucha dystrybucyjnego przed wprowadzaniem
sfałszowanych produktów leczniczych, w najbliższym czasie planowane jest uruchomienie
pilotażu Polskiego Systemu Weryfikacji Produktów Leczniczych.  Czytaj szczegóły...

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Plik do pobrania http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2008/1

10 października br. odbyła się wspólna konferencja prasowa wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego
oraz Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.
W trakcie spotkania omówiono warunki deklaracji dotyczącej wsparcia finansowego dla aptek,
niezbędnego do terminowego wdrożenia projektu e-Recepty. Czytaj szczegóły...

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej przedstawiło autorski projekt ustawy o zmianie  ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, który przewiduje odejście od obowiązku szczepień ochronnych,
wprowadzając zasadę dobrowolności w ich stosowaniu.
Czytaj stanowisko Konsultanta na ten temat...

Zgodnie z art.56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia apteki
są zobowiązane do zgłoszenia do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia gotowości podłączenia
swoich systemów do Systemu P1 (Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów
Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r.
W związku z powyższym, sugeruję i zachęcam Kierowników Aptek by jak najszybciej rozpoczęli
proces podłączania do Systemu P1. Jednocześnie proponuję, żeby przebrnąć przez procedurę
składania wniosku do końca października a później w dogodnym terminie w listopadzie
odbędzie się szkolenie z realizacji z e-recepty.

Wykonanie tej procedury jest bardzo ważne, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.04.2018 r. w sprawie recept; od 1 stycznia 2019 r. otaksowanie recept zarówno elektronicznych, jak i papierowych
będzie następowało elektronicznie i polegać będzie na wygenerowaniu elektronicznego
Dokumentu Realizacji Recepty, który będzie wysyłany do Platformy P1.
Proszę zapoznać się z komunikatem CSIOZ dotyczącego podłączenia do Systemu P1.
Film instruktażowy pokazujący krok po kroku jak wypełnić i złożyć wniosek o dostęp apteki do Systemu P1 znajduje się: https://www.youtube.com/watch?v=vTA02efrfnA&list=PLzPRusQntEIl5Q8ZfN7Pxd2q58eS3gq0C

Więcej informacji wkrótce…
                                                                                                            Prezes KORA
                                                                                                            Robert Gocał

Czytaj pismo ...

31 grudnia 2018 roku – eRecepta, czyli recepta elektroniczna w aptekach
9 lutego 2019 roku – Serializacja – dyrektywa antyfałszywkowa
01 kwietnia 2019 roku – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
Czytaj...

Czytaj komunikat...

Czytaj Obwieszczenie...

Czytaj list...

Główny Inspektor Farmaceutyczny wyjaśnia,dnia 9 lutego 2019r., „przedsiębiorcy mają obowiązek umieszczania na opakowaniach produktów leczniczych niepowtarzalnego identyfikatora oraz zabezpieczenia opakowania przed otwarciem (tzw. safety features). Wprowadzone nowości, w połączeniu z systemem baz gromadzącym informacje o produktach leczniczych z terenu Unii Europejskiej, mają za zadanie przeciwdziałać obecności sfałszowanych produktów leczniczych w legalnym łańcuchu dystrybucji”. Czytaj więcej...

Obecnie w rozdziale pt. ,,Leki sporządzane w aptece” znajdującym się w Monografiach narodowych
w Farmakopei Polskiej XI, tom 3, str. 4393, znajdziemy informacje na temat okresu przydatności do użycia
leków recepturowych. ,,Monografia ta jest publikowana w celach informacyjnych”.
Czytaj więcej...

Zapraszamy na  Ogólnopolski Dzień Aptekarza, który odbędzie się w dniu 27 września 2018 roku 
w teatrze Palladium w Warszawie.
KOIA zapewnia chętnym farmaceutom transport na tę uroczystość.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  telefoniczny pod numer 41 366 17 73.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 3 września 2018r.  Szczegóły wydarzenia...  Zaproszenie...

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dnia następnego tj. 28 września 2018 r. odbędzie się konferencja:
V4 PharmForum w ramach Grupy Wyszehradzkiej i serdecznie zapraszamy do udziału również w tym wydarzeniu. 
Szczegóły wydarzenia...

 

Decyzje  Głównego Inspektora Farmaceutycznego 48/WS/2018 oraz 49/WS/2018
wstrzymujących w obrocie niektóre serie produktów leczniczych Valzek 80 mg oraz Valzek 160 mg.
Decyzja 48/WS/2018...   Decyzja 49/WS/2018/...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie substancji psychotropowych.
Rozporządzenie...

Leki są nieodłączną częścią każdej terapii, ratują ludzkie zdrowie i życie.
Nie ma osoby, która nigdy nie zażyła choć jednej tabletki, czy nie wypiła łyżeczki syropu.
Wszyscy korzystają z medykamentów, ale nie wszyscy wiedzą, jak się z nimi obchodzić. Czytaj więcej...

Naczelna Izba Aptekarska ostrzega farmaceutów przed pochopnym zawieraniem umów,
które mają wpływ na prowadzoną przez farmaceutę działalność. Czytaj komunikat...

Zapraszamy farmaceutów - amatorów fotografii - do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim
Konkursie Fotograficznym dla Farmaceutów - FotoFarm, który jest organizowany przez
Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach.   Regulamin...
fotofarm A4 2018

Farmaceuto, masz pytania dotyczące RODO? Nie wiesz jak wdrożyć nowe przepisy?
Potrzebujesz wsparcia w opracowaniu dokumentacji? To szkolenie jest dla Ciebie!
10 odcinków szkoleniowych, dostępnych bezpłatnie, online dla każdego farmaceuty. Dowiesz się m.in.:
- Jak w praktyce dostosować aptekę do nowych przepisów?
- Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami pacjentów i pracowników z powodu naruszenia ochrony danych osobowych?
- Czy każdy właściciel apteki musi wprowadzić Inspektora Ochrony Danych?
- Jak uchronić się przed karami finansowymi, które może nałożyć Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych?
Szkolenie rozpoczyna się 2 sierpnia i potrwa do 14 października 2018 roku.
Jest realizowane przez adwokatów projektu „RODO dla aptekarza”.
Zapisy i agenda pod adresem: http://www.rododlaaptekarza.pl/szkolenie