http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.PKS_Kielce_2018gk-is-115.JPGlink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink
http://koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.zalew_Kielce_2018gk-is-115.jpglink

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przesyła w załączeniu
zestawienie przedstawiające produkty lecznicze, dla których zostały wydane decyzje Prezesa Urzędu
w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Niniejsze zestawienie przedstawia decyzje wydane w grudniu 2018 r. Wykaz...

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia prowadzenia weryfikacji autentyczności leków przekazujemy wskazówki dotyczące dalszych działań w związku z procesem podłączenia aptek ogólnodostępnych, aptek szpitalnych, hurtowni do systemu baz zarządzanych przez Fundację KOWAL.
1. Prosimy oczekiwać na list polecony do apteki z fundacji KOWAL,
2. Prosimy sprawdzić czy adres e-mial w korespondencji jest prawidłowy - jeśli tak spodziewajcie się Państwo
wiadomości e-mail z fundacji KOWAL, jeśli nie należy wysłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ID apteki i prawidłowy adres e-mail oraz oczekiwać na wiadomość e-mail z fundacji KOWAL.
3. Po otrzymaniu obydwu wiadomości kliknąć w odnośnik otrzymany w wiadomości e-mail w celu uzyskania certyfikatu
i przechodzicie procedurę zgodnie z filmem - https://www.youtube.com/watch?v=dDoShYvQBc4&t=371s
wykorzystując dane otrzymane w korespondencji,
4. Zapisany certyfikat należy przekazać informatykowi lub postępując zgodnie z jego instrukcją umieścić w module oprogramowania odpowiedzialnym za weryfikację oryginalności leków,
5. Jeżeli posiadacie Państwo skaner 2D podłączony do komputera jesteście Państwo gotowi.

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków – Fundacja KOWAL zaprasza
 18 stycznia w godz.: 10.00-11.30 na webinar dedykowany Użytkownikom Końcowym:
aptekom, hurtowniom oraz szpitalom
.
Podczas webinaru dr Michał Kaczmarski – Prezes KOWAL:
- przedstawi założenia procesu weryfikacji autentyczności leków oraz status jego realizacji,
- omówi procedurę nadawania certyfikatów do środowiska produkcyjnego dla Użytkowników Końcowych,
- zaprezentuje instruktaż pobierania certyfikatów.
Na zakończenie nastąpi sesja pytań odpowiedzi. Serdecznie zapraszamy!   Szczegóły...
Skype – dołączenie do webinaru

Realizacja recepty papierowej. Szczegóły...
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące realizacji recepty
papierowej i Dokumentu Realizacji Recepty (DRR). Pytania i odpowiedzi...

Naczelna Izba Aptekarska informuje, iż Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL) jest w trakcie bieżącego procesu nadawania certyfikatów dostępu do środowiska produkcyjnego PLMVS.
Z uwagi na dużą liczbę użytkowników końcowych (około 16 tys.) nadawanie certyfikatów jest procesem rozłożonym w czasie. Od grudnia 2018 r. certyfikaty są sukcesywnie nadawane i wysyłane.
Naczelna Izba Aptekarska przekazuje poniżej link do przygotowanego przez fundację KOWAL filmu instruktażowego, dotyczącego procesu generowania certyfikatów: Szczegóły...

plakat Istebna 2019

 

 Poznaj szczegóły...

Wszelkie nformacje dostępne jest również na stronach organizatorów tj.: Śląskiej Izby Aptekarskiej
w Katowicach  https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/7692

Informujemy,Ze zgodnie z uchwałą Nr 33/1018 Kieleckiej Okręgowej Rady Aptekarskiej z dnia 19 grudnia 2018r.
składki członkowskie od 1 stycznia 2019r. wynoszą miesięcznie od:
l) członka wykonującego zawód farmaceuty: 45,00 zł (czterdzieści pięć złotych),

2) członka, który złożył oświadczenie o jakim mowa w §5, niewykonującego zawodu farmaceuty przez okres
powyżej 30 (trzydziestu) dni:  25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) przez okres faktycznego niewykonywania
zawodu powyżej 30 dni.

3)członka wykonującego zawód farmaceuty zatrudnionego w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej lub
w Narodowym Funduszu Zdrowia:  30,- zł (trzydzieści złotych).   Uchwała Nr 33/2018...

 

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami związanymi z realizacją recept pełnopłatnych wystawianych przez gabinety lekarskie, na których nie ma numeru recepty informujemy, że takie recepty
mogą być realizowane przez apteki.
Danymi wymaganymi do DRR są: PESEL Pacjenta i NPWZ osoby wystawiającej .
Numer recepty wpisujemy (jeśli go nadano), a REGON (jeśli jest).
Zobacz opracowanie: http://ooia.pl/…/najwazniejsze-informacje-w-sprawie-realiza…

WERYFIKACJA AUTENTYCZNOŚCI LEKÓW SERIALIZOWANYCH OD 9 LUTEGO 2019
Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków - Fundacja KOWAL,
realizując postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/83/WE oraz
Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161, podjęła się obowiązku utworzenia w Polsce
Krajowego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (...)
Ceryfikacja szczegółowe kroki...

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
który wejdzie w życie 1 stycznia 2019r. Czytaj projekt...

Fundacja KOWAL rozpoczęła proces certyfikacji użytkowników końcowych,
umożliwiający dostęp do krajowego systemu weryfikującego autentyczności leków PLMVS.
Czytaj szczegóły...

Praca specjalizacyna: Farmacja apteczna
Autor mgr farm. Agnieszka Walasek
Temat: " Aspiryna - lek powszechnie stosowany wczoraj i dziś"
Praca specjalizacyjna...

Praca specjalizacyna: Farmacja apteczna
Autor mgr farm. Kiinga Piątek
Temat: " Interakcje substancji leczniczych ze składnikami pożywienia"
Praca specjalizacyjna...

Komunikat Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
w sprawie wydania Suplementu 2018 do XI wydania Farmakopei Polskiej. 
Czytaj komunikat...   Dz. Urzędowy 2018...

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zespół CSIOZ udostępnia każdej z aptek pakiet e-recept pozwalający zweryfikować
poprawność komunikacji pomiędzy apteką a systemem P1. Dzięki temu mają Państwo możliwość
przetestowania realizacji e-recepty, wysyłkę DRR lub jego korektę w praktyce.
Pakiet e-recept zostanie wysłany mailowo z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od daty wygenerowania certyfikatu P1. Szczegóły...

W związku z przygotowaniami mającymi na celu wdrożenie Dyrektywy Fałszywkowej przypominamy,
że do uruchomienia systemu informatycznego umożliwiającego weryfikację i wycofanie kodów
z bazy niezbędny jest zakup skanerów 2D spełniających następujace wymagania: Wymagania...

Informujemy, że można składać zgłoszenia do VI edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych,
w którym wyłoniona zostanie najlepsza rozprawa doktorska z dziedziny farmacji.
Na laureatów czekają nagrody finansowe oraz – w przypadku najlepszego z najlepszych
– honorowy tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych i staż w laboratoriach Gedeon Richter Polska.
Zgłoszenia można nadsyłać do 8 lutego 2019.   Szczegóły konkursu...

Na naszej stronie internetowej uruchomiona została nowa zakładka;
Przewodniki farmaceutyczne.
Jest to własna inicjatywa jednego z naszych kolegów, który na podstawie ankiet zbieranych
podczas spotkań farmaceutów będzie opracowywał zagadnienia dotyczące
różnych schorzeń i ich terapii.  Pierwszy temat; Depresja.
Zachęcamy do lektury www.koia.kielce.pl / zakładka boczna Przewodniki farmaceutyczne.

Nabór do służby w Wojsku Polskim na stanowisku oficera-farmaceuty.
Szczegóły naboru...

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informację dotyczącą zmian w systemach informatycznych, jakie pojawią się w 2019 roku.
Komunikat przygotowała Naczelna Izba Aptekarska:

31 grudnia 2018 roku – eRecepta, czyli recepta elektroniczna w aptekach

Zgodnie z art. 56 ust. 4a ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia:
4a. Apteki są̨ obowiązane do zgłoszenia jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, gotowości podłączenia swoich systemów do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, oraz do podłączenia się̨ do tego systemu, nie później niż̇ do dnia 31 grudnia 2018 r.”,

W związku z powyższym do dnia 31 grudnia 2018 roku wszystkie apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne powinny założyć konto na platformie P1 do realizacji recepty elektronicznej co wypełni obowiązek zgłoszenia gotowości. Od dnia 1 stycznia 2019 roku wszystkie apteki podłączone do Systemu P1 zobowiązane są do generowanie nowego dokumentu taksacji tzw. Dokumentu Realizacji Recepty (DRR) dla wszystkich recept, zarówno w postaci papierowej jaki i elektronicznej. Dane jakie muszą być zawarte w DRR określone są w § 5 rozporządzenia w sprawie recept z 13 kwietnia 2018 r. z późniejszymi zmianami.
Przypominamy, że do zakładania konta na P1 oraz do realizacji recepty elektronicznej nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, a jedynie profil zaufany ePUAP.

9 lutego 2019 roku – Serializacja – dyrektywa antyfałszywkowa

Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z aktów delegowanych do dyrektywy antyfałszywkowej opublikowanymi w dniu 9 lutego 2016 r., obowiązek weryfikacji unikalnych kodów leków wchodzi z dniem 9 lutego 2019 roku.

1 kwietnia 2019 roku – Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Znowelizowana ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 20 lipca 2018 r. przesunęła obowiązek raportowania do ZSMOPL na dzień 1 kwietnia 2019 roku. Przypominamy, że do zakładania konta na Platformie P2, która obsługuje ZSMOPL oraz do autoryzacji raportów wysyłanych do systemu nie jest wymagane posiadanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego, a jedynie profil zaufany ePUAP.


Zwracamy szczególną uwagę na konieczność rejestracji apteki na portalu P1.

Bez rejestracji (zgłoszenia gotowości) niemożliwa będzie realizacja recept - nawet papierowych - po dniu 31.12.2018!

Rejestracji można dokonać tu: https://sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek